ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

-